تبلیغات
BEN 10 - بــاب اسفـنجـی
 
BEN 10
                                                        
دربـاره وبــلاگ

سـلام بـه تمـامی دوستـداران Ben10 و انیمیشن هـای جذاب دیگر. بـه وبـلاگ مـن خـوش آمـدیـد .

مـدیـر وبـلاگ - امیر محمد جلالـی نیا
نـویسنـده مطـالــب
نظــرات دوستــان
از کدام انیمیشن بیشتر خوشتان می آید؟

آمــار وبــلاگ
  • بـازدیــد امــروز =
  • بـازدیــد دیــروز =
  • بـازدیــد مـــاه =
  • بـازدیــد کــل =

بــاب  اسفـنــجـی

 

داستـان  ایـن کارتـون  زیبـا   در  شهـری  زیـر دریـا  بـه نـام   بیکـینی بـاتـم  )   جـریـان  دارد .

 

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان
  

 

 

 

بــاب  اسـفنـجـی   شـخصیـت اصـلی  ایـن کـارتـون  است .

او  در  یـک  فـروشگـاه   تهـیـه  مـواد غـذایـی  " همـبرگـر سـرخ کـن "  اسـت  .   او  بـه  کـار  نسبـتـاً  سـاده  و  یکـنواخـت خـود  بسیـار  عـلاقمنـد  اســت .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 
پـاتـریــك   یـكی  از  صمـیـمی تـریـن  دوستـان  بــاب اسـفنـجـی  اسـت .

آن دو  بـا هـم  مثـل  یـك خـانـواده  زنـدگـی  میـكننـد .   آنهـا  در  مـواقـع  بیـكـاری  بـا هـم  حبـاب بـازی  کـرده   و   گاهـی  اوقـات  بـه  شكـار  عـروس دریـایـی   مـی رونــد .

    آپلود عکس

خـرچنــگ   مـدیـر  رستـورانـی  اسـت  كـه  بــاب اسـفنـجـی  و دوستـانش  در  آنجـا  كـار  مـی كنـد .

آقـای خـرچنـگ  مـردی  پــول دوسـت  اسـت  كـه  بـیشتـر  مـواقـع  وقتـش  را  صـرف شمـردن  پـولهـایش  مـی كنـد  و  اصـلاً  دوسـت  نـدارد  كسـی  بـه  آنهـا  دسـت  بـزنــد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

اختـاپـوس   یـكی  دیگـر  از  دوستـان  بـاب اسـفنـجی  است  .

او   هـمسـایـه  دیـوار بـه دیـوار   بـاب اسـفنـجی  بـوده   و   مسئـول  صنـدوق  رستـوران  آقـای خـرچنـگ  است کـه  بـا  بــاب اسـفنـجـی  نیـز  همكـار   میبـاشد .   اختــاپـوس  بـه  شیپـور زدن  عـلاقـه زیـادی  دارد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

سنـدی   یـكی دیـگر  از  دوستـان  بــاب اسـفنـجـی  اسـت .

او  قهـرمـان كـاراتـه  اسـت  و   همیشـه  در حـال  مبـارزه   بـا  بــاب اسـفنـجـی  اسـت .   سنـدی  بـه  گیتــار نـوازی  عـلاقـه زیـادی  دارد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان


پـلـنگتـون   دشمـن  سـر سخـت  آقـای خـرچنـگ  اسـت .

او  مـی خـواهـد  فـرمـول  تهیـه  همبـرگـر  را  از  رستـوران  آْقـای خـرچنـگ  بـدزدد .   پـلنگتـون  یـك  همسر روبـاتی  دارد  كـه  بـا  استفـاده  از  نقشـه هـای او  مـی تـوانـد  كـارهـای شـومـش  را  انجـام  دهـد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان