تبلیغات
BEN 10 - لاكـپشت هـای نینـجــا
 
BEN 10
                                                        
دربـاره وبــلاگ

سـلام بـه تمـامی دوستـداران Ben10 و انیمیشن هـای جذاب دیگر. بـه وبـلاگ مـن خـوش آمـدیـد .

مـدیـر وبـلاگ - امیر محمد جلالـی نیا
نـویسنـده مطـالــب
نظــرات دوستــان
از کدام انیمیشن بیشتر خوشتان می آید؟

آمــار وبــلاگ
  • بـازدیــد امــروز =
  • بـازدیــد دیــروز =
  • بـازدیــد مـــاه =
  • بـازدیــد کــل =

لاک‌پشـت‌هـای  نینـجــا 

Ninja  Turtles

(   لاک‌پـشت‌هـای  نینـجــای  نـوجـوان  جهـش ‌یـافتــه  ) 

 

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

داستـان  ایـن  انیمیـشن   دربـاره  چهـار  لاک‌پشـت‌ قهـرمـان  جهـش ‌یـافتـه   انسـان‌گـون   بـه نـام‏‎هـای  : 

 مـایکـل‌ آنجلـو  لئـونـاردو -  دونـاتلـو  -  رافـائـل   می باشد .

  کـه  مبـارزه  بـه  سبـک  نینـجو تسـو  را   از  یک مـوش مبـارز   بـه نـام   (  استـاد  اسپلینـتر  )   کـه  ماننـد خودشـان جهـش ‌یـافتـه  و  انسـان‌گـون  است  می‌آمـوزند .   آنهـا  در  فاضـلاب نیـویـورک  زنـدگی  می‌کـنند  و   بـه مبـارزه  بـا  دشمنـان خـود  می‌رونـد .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

لئـونـاردو   :    از پـوشش  آبـی  استفـاده  می‌کـند .   بـه طـور غیـر مستفـیم  و  قـراردادی  سرگـروه  می‌شود .  بسیـار حـرفـه‌ای  و  مـاهـر  است .   اسلحـهٔ  او  دو  شمـشیر  بلنـد  و  تیـز  است  بسیـاری از  مبارزه‌ هـا  بـا  سر دستـه‌هـای تبهـکاران  را  او  بـر عهـده دارد .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

مـایکـل‌ آنجلـو  :   از  پـوشش  نـارنجـی  استفـاده  می‌کـند .   سـلاح  او  نـانچیکـو  است .   مایـکل آنجلـو  شـوخ  و  گاهـی اوقـات  دست  و  پـا  چلفـتی  و  حتـی  خنـگ  است  ،   بسیـاری  از مـواقـع  مشکـلاتی  را  بـرای  بـرادرانـش  بـه وجـود  میـآورد .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

دونـاتلـو  :   از پـوشش  بنفـش  استفـاده می‌کـند .  سـلاح او نـوعی چـوب  است .   دونـاتلـو  بـا هـوش تـرین  و  بـا ذکاوت تـرین فـرد  گـروه ‌است .  او  در حـرفـهٔ  فنـی  و  کامپیـوتـری  سر رشتـه  دارد .   بـرنـامـه ریـزی  و  کار‌هـای  فنـی حـرفـه‌ای  گـروه  بـر عهـدهٔ  او  است .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان


 

رافـائـل  :   از پـوشش  قـرمـز  استفـاده  می‌کـند .  وسیلـه دفـاعی  او  " سای "   نـوعی خنـجر  است .  او   تنـدخـو  و احسـاسـاتی  و  گاهـی هـم  زود  عصبـی  می‌شـود  ،  بـه  همـین دلیـل  گاهـی  نـاخـواستـه  بـرای  گـروه  دردسـر  ایجـاد  می‌کـند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

کیسی جونز حس انتقام جویانه شدیدی با گروه اژدهای بنفش دارد زیرا پدر و مادر کیسی را در بچگی کشتند یك روز در حین ادب کردن اژدها های بنفش با رافائل و بقیه لاک پشت ها آشنا می شود. او همچنین به کمک لاک پشت ها می آید و در فعالیت هایشان کمکشان می کند. لاک پشت ها چندین بار زندگی اش را نجات دادند. او علاقه زیادی به استفاده از چوبهای مختلف گلف، هاکی و ... دارد.

 


شریدر یا اوروکوساکی شخصیت منفی این داستان است. او بارها توسط لاک پشت ها کشته می شود اما بعد به طرز معجزه آسایی زنده می ماند. دلیل این امر این است که او و دیگر اوتران ها چند صد سال پیش به زمین آمدند. هدف شریدر نابودی زمین بود اما گروهی دیگر از اوتران ها مانع او شدند. شریدر و دیگر اوتران ها خودشان را به شکل انسان در آوردند و به جنگ با یکدیگر ادامه دادند. لاک پشت ها با فرض اینکه او انسان است او را بار ها کشتند اما به طور غافلگیرانه ای زنده می ماند تا اینکه لاک پشت ها اتفاقی با گروه دوم اوتران ها که قصد نابودی شریدر را داشتند آشنا شده و به ماهیت اصلی شریدر پی می برند و نیز درمیابند که چگونه با TCRI (تی سی آر آی) بزرگ شدند. با این وجود تلاش خود را زیاد کرده و شریدر را به تبعید در یکی از سیاره های دور دست محکوم می کنند.