تبلیغات
BEN 10
 
BEN 10
                                                        
دربـاره وبــلاگ

سـلام بـه تمـامی دوستـداران Ben10 و انیمیشن هـای جذاب دیگر. بـه وبـلاگ مـن خـوش آمـدیـد .

مـدیـر وبـلاگ - امیر محمد جلالـی نیا
نـویسنـده مطـالــب
نظــرات دوستــان
از کدام انیمیشن بیشتر خوشتان می آید؟

آمــار وبــلاگ
  • بـازدیــد امــروز =
  • بـازدیــد دیــروز =
  • بـازدیــد مـــاه =
  • بـازدیــد کــل =

مـرد عنـکبـوتـی


(Spider – man)

داستـان مرد عنکبوتی دربـاره انسـانـی آلـوده بـه رادیـواکتیـو، بـه قهـرمـانـی ، تمـام عیـار تبـدیـل مـی شـود. پیتـر بـا عمو و عمه پیر خود زندگی می کرد و آنها را همانند پدر و مادر خود دوست می داشت.


عنکبوت قرمز علیه شیطان سبز

داستان درباره پیتر پارکر و تغییر ماهیت او به مرد عنکبوتی است. دشمن مرد عنکبوتی در این كارتون دانشمندی است به نام نورمن آزبورن. او بعد از تحقیقات بسیار بالاخره موفق به حل مسئله ای بزرگ می شود و از سوی مسئولان ارشد یک پروژه که نورمن نیز در آن سهم زیادی دارد اخراج می شود.او به دلیل این كار به فكر انتقام می افتد و با داروئی که به خود تزریق می کند ، تصمیم می گیرد دنیا را به نابودی بکشاند. سردبیر روزنامه دیلی باگل که پیتر پارکر نیز به عنوان یک عکاس برای او کار می کند لقب شیطان سبز را به نورمن آزبورن می دهد. در ماجرائی که خود پیتر نیز در آن مقصر است عمو بِن کشته می شود ودرآخر هم هری می تواند شیطان سبز را شكست دهد.
داستان دیگر درباره جنبه تاریک و سیاه مرد عنکبوتی است كه با تماس به یک ماده چسبنده و تیره رنگ ظاهر مرد عنکبوتی تغییر می کند. او در ابتدا این تغییر را چندان جدی نمی گیرد ولی با مرور زمان اتفاقات عجیبی برایش پیش می آید و به آدم بدی تبدیل می شود. از سوی دیگر دو شخصیت منفی به نام های ونوم و مرد شنی نیز از راه می رسند تا بار دیگر شهر را به هرج و مرج و آشوب بکشانند. در این بین هری آزبورن نیز داروئی را به خود تزریق می کند تا بتواند به سوار شب تبدیل شده و انتقام پدر خود را از مرد عنکبوتی بگیرد... توضیـح  كامـل   دربـاره   انیمیـشن   BEN  10 

خلاصـه  داستـان  :   داستـان فیلـم  از  این قـرار  است  کـه  بــن  پسر ده سالـه  و  بازیگـوش   بـه  فصـل تعطیـلات  رسیـده است .  او  تمـام سال  را  برای  این تعطیـلات  برنـامـه  چیـده بود  کـه  بـا  پـدر بزرگـش  خـوش  بگـذراند .

امـا  بعـد از  این کـه  سوار ماشیـن  پـدر بزرگش  می شود ،  دختـر عمـوی خود را  کـه  همـسِن  اوست   می بینـد  كـه  بـا  پدر بـزرگ  برای  تعطیـلات  آمـده است .  

 بــن  کــه  تمـام  نقشـه هـایـش  را  بـرای  گـذرانـدن  تعـطیـلات  نقش  بـر آب  می دیـد   شروع  بـه  جر و بحـث  می کنـد .   خلاصـه   بــن   و   بقیـه  وارد  جنـگل می شونـد .   امـا   بــن   از  بقیـه  جـدا  شده  و  بـه  سمـت  داخـل جنگـل  می رود  .  

نـاگهـان  شهـاب سنگـی  بـزرگ  بـه  سوی  او  می آیـد  و   بـه  زمیـن  بر خـورد  می کنـد .    بــن   بـا  تعجـب  بـه  سمـت  آن  شهـاب  می رود  و  می بیـند  کـه  آن  شهـاب  کـه  بیشتـر  بـه  یک  تـوپ فلـزی  شبیـه  بـوده  ،   بـاز شده  و   یک  ساعـت مچـی  درون  آن  است .

او  بـا  تـرس  و  تعـجب  دستـش  را  بـه  سمـت  ساعـت  دراز  می کنـد  کــه  .....  ؟؟


     عکس گیگ | آپلود عکس رایگان


 

چنـد  مـوجـود  فضـایـی  کـه   بـن   بـه  آنهـا   تبـدیل  می شود  :

 

1 -   Heat Blast  جریان  آتش  :   یک  پـایرونـات  است   کـه  از  سیـاره  پایـروس  آمـده  و   اولیـن  موجـود  فضـایی  کـه  بــن  بـه  آن تبـدیل می شود .  

هیـت بـلاست  یک  موجـود  ماگمـایـی است  کـه  می توانـد آتـش را  هـر گـونـه  کـه  میخـواهـد  کنتـرل کنـد  و   بـه  شکـل های مختلـف  از خـود  ساطـع کنـد  یـا   آن  را  جـذب  کـند .   در  زمـانـی  کـه  بــن  بیمـار  است  این نیـرو  برعکس  کار  میکـند  و   بـه شکل  یـخ  ظهـور  میکـند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 2 -   Wild Mutt   حیوان  وحشی  :   از سیـاره  والپـین   می بـاشد .   موجـودی  است   سگ مـاننـد  کـه   ظـاهـرش  مجمـوعـه ای از   شیـر ،  گـرگ  و  گـوریـل  می بـاشد  . 

بـازوهـای  قـدرتمنـدش  بـه او   این اجـازه  را  میدهـد  کـه  بـا  سرعـت زیـادی  بـدود  ،  بپـّرد  و   از  در و  دیـوار  بـالا  بـرود .   تنهـا  نقطـه ضعفـش   نداشتـن  قـوه  بینـایـی  است .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

3 -   Diamond Head   سر الماس  :  از نـژاد  پتـرو ساپیـان  از سیـاره  پتـرو پیـا است .   بــن  آن  از  نوعـی کریستـال بسیـار محکـم آلـی  تشکـیل  شده  کـه  باعـث می شود  تـا  او  تقـریبـاً  شکـست ناپـذیر  باشد  و   میتـواند  ظاهـر کریستـالـی خود  را  همـواره  کـنترل کـند  و  در  مواقـع  نیـاز  از  دستـش  کریستـال  شلیـک کـند . 

لیـزرهـا  و   دیگـر  اسلحـه هـای مشـابـه  بـه  او  اثـر  نمیکـنند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

4 -   XLRB   سریـع الـسیر  :    یک کینسلـران   از  سیاره کـینت  است  .   شبیـه  بـه  یک  ولـووسی راپتـور  زره   پوشیـده  است .   او   پـاهـای  چـرخ مـاننـدی  دارد  و   گاهـی  کـلاه ایمنـی  بـر  سر  می گـذارد .

سرعـتی بـرابـر 300 مـایـل  بـر ساعـت  دارد  و  میتـوانـد  بـر روی آب  بـدود  یـا  حـتی  از  دیـوار هـا  بـالا  رود .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

                 
5 -  Grey Matter   موجود  خـاکستـری  :   از  سیـاره   گالـوان پــرام  است .   مـوجـودی   وزغ  ماننـد   بـا  پـوستی خـاکستـری  کـه   تنهـا  6  اینـچ  قـد دارد . 

هـوش  سرشـاری  دارد  کـه  هیـچ کـس  نمیتـوانـد  بـا  آن  رقـابت کـند .  معمــولاً  بـرای  مبـارزه  منـاسب  نیـست .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

6 -   Four Arms   چهـار  دست  :   تتـرا منـدی  از  سـیاره  بیـابـانی  خـوروس  است .   گـونـه ای   کـه   بــن  بـرای حملـه   بیشـتر  از  آن  استفـاده  میکـند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

7 -  Stink Fly   حشـره  بـدبـو  :   از  سیـاره  لپیـدو پــرا  میبـاشد .  یکی از گـونـه هـایی   کـه   بــن   زیـاد  از  آن  استفـاده  می کـند .  

تـوانـایی اصلـیش   پـرواز  بـه کمـک   4 بـال  قـدرتمنـد  است ،   بـه طـوری  کـه  میتـوانـد  اشیـاء سنگـین  را  بـه  راحتی  بلـند  کـند .   چهـار چشم  بـرآمـده اش   بـه  وی  قـدرت   دیـد منـاسبی  میـدهـد  کـه  حتی  میتـوانـد  پشت سـرش  را  هـم  ببیـند .  نقطـه  ضعفـش   آب  است .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

8 –  Rip Jaws   دهـان  پـاره  :   مـوجـودی از گـونـه دریـایی  سیـاره آبی پیسکـیس .   تـرکـیبی  از چنـد  مـوجـود  دریـایی :  تمـساح  ،  عـروس دریـایی  و  کـوسـه  است .   تـوانـایی اصلـیش   تنفـس  در  زیـر آب  است . 

شنـاگـر سریعـی است  و  دنـدانهـا  و  پنجـه هـای قـدرتمنـدش  میتـوانـد  هر  چیـزی  را   پـاره  کـند . 

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

9 -  Up Grade   جهـش  یـافتــه  :   یک مکـامـورف  از  سیـاره  گالـوان بی  است  .    ساختـار  نـانـو تکـنو لـوژی  او   بـه  وی  اجـازه میـدهـد  کـه  شکلـش  را  بـه صـورت  دلخـواه   تغـییـر  دهـد . 

ایـن کـار  باعـث  میشـود  کـه  ضـربـه زدن  بـه  وی  کـمی سخـت  شود .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

10 -   Ghost Freak   شبـح  عجـیب  :   از  سیـاره  تـاریـکی   آنــور فـائـتــوس  است  .    از  پـرو تـو پـلاسم  قـابـل تغـییر  و  ضخیـمی  بـه وجـود  آمـده است  کـه همـواره  میتـوانـد  بـه صـورت  دلخـواه  ،   خـود  و   دیگـران  را   نـامـریی  کـند .  او   بـرای  زنـدگی کـردن  بـه  اکـسیژن  نیـازی  نـدارد ... !

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 


 11 -   Cannon  Bolt   تـوپ  پیچشی  :  

 

                                                                                   عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

12 -   Wild Vine   ساقه وحـشی  :  

                                         

 

13 -   Ben Wolf   بـن  گـرگ  :  

                                            

 

 

14 -   Ben mummy   بـن  مـومیـائـی  :  

                                           

 

15 -   Up chuck     مـرغک  پیشـرفتـه  : 

 

                                                                                 

                                                                                 

 

16 -   Ditto   مثل قبل  :

                                                                              

 

17 -   Eye  Guy   مرد  چشمی  :

                                                                      

 

18 -   Arctic  Guana   گـوانـای  قطـبی  :

 

                                                              

 

 

19 -   Ben vicktor   بـن  ویکـتـور   :

                                                               

 

توضیـح  قسمـت هـای مختلـف       BEN  10   

 

قسمـت  ۱   :    یک  سفینــه فضـایی  در  خـارج  از  زمیـن  در حـال حرکـت  بود  کـه  ویلگـیکـس  در حـال  جنـگ  بـا  آن  بـود .
بعـد  ویلگـیکـس  و  سفینــه مقـابل  از بیـن  می رونـد  و  یک شـیء  بـه طـور خـودکار  از  سفینــه  وارد  کـره زمیـن  شد . 
از قضـا  پسـری  بنـام  بـن تنیـسون  بـا  پـدربزرگـش  مـاکـس  و  دختـر عمـه اش گـوئـن   همـان مـوقـع  در  همـان محـل  بـودنـد .
بـن  بـرای قـدم زنـی  بـه  جنـگل  می رود  و  آن  شـیء  کـنار  بـن  بـه زمیـن میـافتـد  و   از  داخـل آن  یک  سـاعـت مـچی  بـه نـام  اومیـنتریکـس  بیـرون  می آیـد .
این  ساعـت  مـُچ بنـد   انـرژی زیـادی  دارد  و   میتـواند  بـه  چنـدین  مـوجـود فضـایی  و  قـدرتمنـد  تبـدیل  شـود .
این مـُچ بنـد  بـه دور  دست  بـن  می پیچـد   و   بـن  می خـواهـد  آن را  از  دست خـود  جـدا  کنـد  کـه   تبـدیل  بـه  بکـی از  همـان  مـوجـودات فضـائی  (  گلـولـه  آتـش )  میشـود  و  بعـد  جنـگل  را  بـه آتـش  میکـشد  .   پـدر بـزرگ مـاکـس  و  گـوئـن   نگـران  می شونـد  و   می رونـد  تـا  آتـش  را  خـامـوش کـنند  .   

گـوئـن   بـن  را   پیـدا  می کـند  و   بعـد  بـا  کمـک  آن  مـوجـود فضـایی  و  راهنمـایی هـای   پـدر بـزرگ   آتـش  را  خـامـوش  می کـنند  و  بعـد از  اینکـه  از آنجـا  برمیگـردنـد   در  مـورد  اتفـاقـاتی  کـه  افتـاده  از  بـن  سـؤال  میکـنند .  پس از  اینکـه  بـن  دوبـاره  بـه شکل خـودش  بـر می گـردد   بـاتفـاق  پـدر بـزرگ  می رود  تـا  محـل  بـرخـورد  آن جسـم  را  نشـان دهـد  .   از  آنطـرف هـم   ویلگـیکـس  کـه  زخمـی  شده بـود  بـه  یک  روبـات  دستـور  میــدهــد  تـا  بـرود  و  اومنتـریکـس  را  بیـآورد  و   روبـات  در  ایـن راه  بـا  بـن   می جنگـد    و   ادامـه  مـاجـرا   . . . !! 
 

                      

 


قسمـت  2   :    ایـن قسمـت  در مـورد  دکـتر آمینـو   یک  دامپـزشک دیـوانـه  است  کـه  بـا  اختـراع خـود  سرعـت  رشـد حیـوانـات  را  بـالا  می بـرد  و   اول  یک قـوربـاغـه غـول پیکـر  بـوجـود  می آورد  و   بـه فـروشـگاهی  کـه  بـن  و  پـدر بـزرگ  و  گـوئـن  در آن  بودنـد   میـرود .  

بـن می خواهـد  جـایـزه  بستـه  گـندمک  کـه  کارت طـلایی بـازی بـود  را  بگیـرد و  بـه  یک  مـوجـود  فضـایی کـوچـولـو  تبـدیل  میشـود  و  داخـل  چنـد جعبـه گنـدمک  را  میگـردد  و   قسمـتی  از  فـروشگاه را  بـه هم  میـریـزد . 
گـوئـن  بـن را می یـابـد  و  صاحـب مغـازه  هـم  شـاکی میشـود .  بعـد بـن  یک عـالمـه بستـه  گنـدمـک  بـه عنـوان  خسـارت میخـرد  و همـراه  پـدربـزرگ  سری بـه  فـروشـگاه  حیـوانـات خـانـگی  میـزننـد  و   بـن  یکـدفعـه  صـدایی وحشتـناک  می شنـود و   سریـع  پنهـان میشـود .  کـمی بعـد  دکـتر آمینـو  بـا یک  قـوربـاغـه غـول پیکـر   وارد  مغـازه  می شـود  و  یکسری چیـز هـایی  را سـرقـت می کـند  و   چـون  بـن  در  بستـه گـندمـک  رفتـه بود  ،  نمی تـوانست  تبـدیل شـود  و   بعـد  دکـتر آمینـو   بـه بخـش  حیـوانـات خـانـگی  می رود   و   یک مـوش  و  طـوطی  غـول پیکـر  را  بـوجـود می آورد . 
بـن  مـوش غـول پیکـر  را  بـه  دام  میانـدازد  و   صاحـب مغـازه  خـوشحـال  میشـود  و   دکتـر آمینـو   بـا  طـوطی  و   قـوربـاغـه غـول پیکـرش   فـرار می کنـد  و  صاحـب مغـازه  از  بـن  تشکـر  می کـند  و  میگـویـد  کـه  هـر خواستـه کـه  داری  بـه مـن  بگـو   تـا  کار تـو  را  جبـران  کـنم  . 
ولـی  پـدر بـزرگ  جلـوی  بـن را  می گـیرد  و  بـا هم  بـه دنبـال  آن طـوطی  می رونـد  امـا  آن را  گـم  میکـنند .   بـن  حـدس می زنـد  کـه  آنهـا  بـه  مـوزه رفتـه  بـاشنـد  ،  آنهـا  هـم  بــه همـانجـا  میـرونـد  و  بـا  یک مـامـوت  و  داینـاسـور   رو بـه رو  میشـونـد  و   ادامـه  مـاجـرا  . . . !! 
 
 
 


قسمـت    :    ایـن  قسمـت  در مـورد  هیـولای دریـاچـه  است  .   بـن  بـا  شـوخی هـای خـود  سعـی  دارد  کـه   گـوئـن  را  بتـرسانـد  ولـی  یک هیـولای غـول پیکـر  واقـعی  بـه  بـن  حملـه  می کـند  .   فـردا صبـح   پـدر بـزرگ  و   بـن  بـرای مـاهیگـیری  بـه دریـا  میـروند  و  گـوئـن  در ساحـل  می مـاند .   پـدر بـزرگ  و  بـن   می فهـمند  کـه  کاپیـتان  قـایـق مـاهیگـیری  یعـنی  کاپیتـان شـاو   در  مـورد  هیـولای دریـاچـه  اطـلاعـاتی  دارد . 
چنـد  زیسـت شنـاس  بـه  بهـانـه  تحقـیقـات علـمی  دریـا  را  مسـدود  می کـنند   ولی  در  واقع  آنها  می خواستـند  بچـه هـای کـراکـن  (   هیـولای دریـاچـه  )  را  بگـیرند  و  بفـروشـند .  
کـراکـن  بـه  مـردم  کـنار ساحـل  حملـه  میکـند .   او  بـه دنبـال  بچـه هـایش میگـردد .   بـن  مـردم  را  نجـات میـدهد  و  کـراکـن  می فهمـد  کـه  بچـه هـایش  درون  قـایـق  زیسـت شنـاس هـا  هستـند .   
اولیـن بـار   بـن  جلـو ی  کـراکـن  را  می گـیرد   ولـی  دفعـه بـعد   کـراکـن   بچـه هـایش را   پس  میگـیرد  .   کاپیتـان شـاو   بـرای  شـکار کـراکـن  بـه  دریـا میـرود  و   ادامـه  مـاجـرا  . . . !! 
 


 


 
قسمـت  4   :    ایـن داستان   در  مـورد   یکـسری  مـوجـودات فضـایی  است  کـه   مـردمـان پیـر   یک دهکـده  را  مـیگـیرند  و  
. . . . !! 

 لاک‌پشـت‌هـای  نینـجــا 

Ninja  Turtles

(   لاک‌پـشت‌هـای  نینـجــای  نـوجـوان  جهـش ‌یـافتــه  ) 

 

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

داستـان  ایـن  انیمیـشن   دربـاره  چهـار  لاک‌پشـت‌ قهـرمـان  جهـش ‌یـافتـه   انسـان‌گـون   بـه نـام‏‎هـای  : 

 مـایکـل‌ آنجلـو  لئـونـاردو -  دونـاتلـو  -  رافـائـل   می باشد .

  کـه  مبـارزه  بـه  سبـک  نینـجو تسـو  را   از  یک مـوش مبـارز   بـه نـام   (  استـاد  اسپلینـتر  )   کـه  ماننـد خودشـان جهـش ‌یـافتـه  و  انسـان‌گـون  است  می‌آمـوزند .   آنهـا  در  فاضـلاب نیـویـورک  زنـدگی  می‌کـنند  و   بـه مبـارزه  بـا  دشمنـان خـود  می‌رونـد .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

لئـونـاردو   :    از پـوشش  آبـی  استفـاده  می‌کـند .   بـه طـور غیـر مستفـیم  و  قـراردادی  سرگـروه  می‌شود .  بسیـار حـرفـه‌ای  و  مـاهـر  است .   اسلحـهٔ  او  دو  شمـشیر  بلنـد  و  تیـز  است  بسیـاری از  مبارزه‌ هـا  بـا  سر دستـه‌هـای تبهـکاران  را  او  بـر عهـده دارد .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

مـایکـل‌ آنجلـو  :   از  پـوشش  نـارنجـی  استفـاده  می‌کـند .   سـلاح  او  نـانچیکـو  است .   مایـکل آنجلـو  شـوخ  و  گاهـی اوقـات  دست  و  پـا  چلفـتی  و  حتـی  خنـگ  است  ،   بسیـاری  از مـواقـع  مشکـلاتی  را  بـرای  بـرادرانـش  بـه وجـود  میـآورد .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

دونـاتلـو  :   از پـوشش  بنفـش  استفـاده می‌کـند .  سـلاح او نـوعی چـوب  است .   دونـاتلـو  بـا هـوش تـرین  و  بـا ذکاوت تـرین فـرد  گـروه ‌است .  او  در حـرفـهٔ  فنـی  و  کامپیـوتـری  سر رشتـه  دارد .   بـرنـامـه ریـزی  و  کار‌هـای  فنـی حـرفـه‌ای  گـروه  بـر عهـدهٔ  او  است .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان


 

رافـائـل  :   از پـوشش  قـرمـز  استفـاده  می‌کـند .  وسیلـه دفـاعی  او  " سای "   نـوعی خنـجر  است .  او   تنـدخـو  و احسـاسـاتی  و  گاهـی هـم  زود  عصبـی  می‌شـود  ،  بـه  همـین دلیـل  گاهـی  نـاخـواستـه  بـرای  گـروه  دردسـر  ایجـاد  می‌کـند .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 

کیسی جونز حس انتقام جویانه شدیدی با گروه اژدهای بنفش دارد زیرا پدر و مادر کیسی را در بچگی کشتند یك روز در حین ادب کردن اژدها های بنفش با رافائل و بقیه لاک پشت ها آشنا می شود. او همچنین به کمک لاک پشت ها می آید و در فعالیت هایشان کمکشان می کند. لاک پشت ها چندین بار زندگی اش را نجات دادند. او علاقه زیادی به استفاده از چوبهای مختلف گلف، هاکی و ... دارد.

 


شریدر یا اوروکوساکی شخصیت منفی این داستان است. او بارها توسط لاک پشت ها کشته می شود اما بعد به طرز معجزه آسایی زنده می ماند. دلیل این امر این است که او و دیگر اوتران ها چند صد سال پیش به زمین آمدند. هدف شریدر نابودی زمین بود اما گروهی دیگر از اوتران ها مانع او شدند. شریدر و دیگر اوتران ها خودشان را به شکل انسان در آوردند و به جنگ با یکدیگر ادامه دادند. لاک پشت ها با فرض اینکه او انسان است او را بار ها کشتند اما به طور غافلگیرانه ای زنده می ماند تا اینکه لاک پشت ها اتفاقی با گروه دوم اوتران ها که قصد نابودی شریدر را داشتند آشنا شده و به ماهیت اصلی شریدر پی می برند و نیز درمیابند که چگونه با TCRI (تی سی آر آی) بزرگ شدند. با این وجود تلاش خود را زیاد کرده و شریدر را به تبعید در یکی از سیاره های دور دست محکوم می کنند.

بــاب  اسفـنــجـی

 

داستـان  ایـن کارتـون  زیبـا   در  شهـری  زیـر دریـا  بـه نـام   بیکـینی بـاتـم  )   جـریـان  دارد .

 

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان
  

 

 

 

بــاب  اسـفنـجـی   شـخصیـت اصـلی  ایـن کـارتـون  است .

او  در  یـک  فـروشگـاه   تهـیـه  مـواد غـذایـی  " همـبرگـر سـرخ کـن "  اسـت  .   او  بـه  کـار  نسبـتـاً  سـاده  و  یکـنواخـت خـود  بسیـار  عـلاقمنـد  اســت .

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

 
پـاتـریــك   یـكی  از  صمـیـمی تـریـن  دوستـان  بــاب اسـفنـجـی  اسـت .

آن دو  بـا هـم  مثـل  یـك خـانـواده  زنـدگـی  میـكننـد .   آنهـا  در  مـواقـع  بیـكـاری  بـا هـم  حبـاب بـازی  کـرده   و   گاهـی  اوقـات  بـه  شكـار  عـروس دریـایـی   مـی رونــد .

    آپلود عکس

خـرچنــگ   مـدیـر  رستـورانـی  اسـت  كـه  بــاب اسـفنـجـی  و دوستـانش  در  آنجـا  كـار  مـی كنـد .

آقـای خـرچنـگ  مـردی  پــول دوسـت  اسـت  كـه  بـیشتـر  مـواقـع  وقتـش  را  صـرف شمـردن  پـولهـایش  مـی كنـد  و  اصـلاً  دوسـت  نـدارد  كسـی  بـه  آنهـا  دسـت  بـزنــد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

اختـاپـوس   یـكی  دیگـر  از  دوستـان  بـاب اسـفنـجی  است  .

او   هـمسـایـه  دیـوار بـه دیـوار   بـاب اسـفنـجی  بـوده   و   مسئـول  صنـدوق  رستـوران  آقـای خـرچنـگ  است کـه  بـا  بــاب اسـفنـجـی  نیـز  همكـار   میبـاشد .   اختــاپـوس  بـه  شیپـور زدن  عـلاقـه زیـادی  دارد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

سنـدی   یـكی دیـگر  از  دوستـان  بــاب اسـفنـجـی  اسـت .

او  قهـرمـان كـاراتـه  اسـت  و   همیشـه  در حـال  مبـارزه   بـا  بــاب اسـفنـجـی  اسـت .   سنـدی  بـه  گیتــار نـوازی  عـلاقـه زیـادی  دارد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان


پـلـنگتـون   دشمـن  سـر سخـت  آقـای خـرچنـگ  اسـت .

او  مـی خـواهـد  فـرمـول  تهیـه  همبـرگـر  را  از  رستـوران  آْقـای خـرچنـگ  بـدزدد .   پـلنگتـون  یـك  همسر روبـاتی  دارد  كـه  بـا  استفـاده  از  نقشـه هـای او  مـی تـوانـد  كـارهـای شـومـش  را  انجـام  دهـد .

 عکس گیگ | آپلود عکس رایگان

   

آلـویـن و سنجـاب هـا


داستـان دربـارهٔ سـه سنجـاب بـه نـام ‌هـای تئـودور٬آلـویـن و سـایمـون اسـت کـه استعـداد فـراوانـی در مـوسیـقی دارنـد و بـه طـور اشتبـاهـی بـه جـامعـه انسـان‌هـا وارد شـده انـد. تـرانـه سـرای نـامـوفـقی بـه نـام دیـویـد سویـل طـی حـوادثـی عـجیـب و پـس از آشنـایـی بـا سـه سنجـاب آواز خـوان بـه مـوفـقیـت هـای زیـادی مـی رسـد و مـاجـراهـای تـازه و جـالبـی بـرایـش پیـش مـی آیـد.مـاجـرای دوم ایـن داستـان در یـک کشتـی اسـت کـه سنجـاب هـا در حـال بـازی کـردن و مشغـول گشـت و گـذار در آن هستنـد کـه نـاگهـان بـه دریـا مـی افتنـد و بـه یـک جـزیـره گـرمسیـر مـی رسنـد. آن هـا در آن جـزیره مشغـول خـوش گـذرانـی و پیـدا کـردن راه حلـی بـرای رفتـن از آن جـزیـره هستنـد. در آخـر هـم بـا کمـک یکـدیگـر یـک کشتـی سـاختنـد و از آن جـزیـره رفتنـد.
اسكـوبـی دوو

داستـان دربـاره پنـج نفـر بـه نـام هـای (فـردی) ، (دافنـه) ، (ولمـا) ، (شگـی)  و (اسكـوبـی) اسـت کـه هـمیشـه در پـی مشکـلاتـی مـاننـد: حملـه ی هیـولاهـا یـا روح هـا هستنـد.

شگـی و اسكـوبـی هـمیشـه بـه دنبـال غـذا انـد و از هیـولاهـا و روح هـا مـی تـرسنـد و بـرخلاف ایـن مـوضوع همیشـه طعمـه ای بـرای گیـر انـداختن هیـولاهـا مـی شونـد.

فـردی هـم هـمیشـه بـرای گیـر انـداختـن هیـولاهـا نقشـه هـایـی مـی كشـد كـه بعضـی از آن هـا عملـی و بعضـی هـا هـم عملـی نمـی شـود.

ولمـا و دافنـه از همـه ی آن هـا زرنـگ تـرنـد. ولمـا هـمیشـه بـا استفـاده از نقشـه هـایـش هیـولا را تشخیـص مـی دهـد و دافنـه هـم در مـواقـع گـرفتـاری بـا استفـاده از لـوازم آرایشـش آن هـا را نجـات مـی دهـد.


در یکـی از قسمـت هـا اسکـوبـی در یـک فستیـوال خـون آشـام شـرکـت مـی کنـد امـا انگـار یـک خـون آشـام واقعـی وجـود دارد کـه مـی خـواهـد جشـن را خـراب کنـد . مشکـل اصلـی اینجـاسـت کـه خـون آشـام دافنـه را بـه عنـوان عـروس خـود انتخـاب کـرده اسـت و ...